Anhörigstöd

En stor del av all vård och omsorg utförs idag av anhöriga. För att underlätta för dig som hjälper, stödjer eller lever nära en person med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa eller ålder, finns anhörigstöd. Vi utgår alltid från dina behov och din livssituation när vi formar stödet för dig.

Vem är anhörig?

Anhörig är du som hjälper, stödjer eller lever nära en familjemedlem eller vän, ung eller äldre, som på grund av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa eller ålder, behöver ditt stöd.

Vad kan vi göra för dig?

Anhörigstödet formas alltid utifrån dina behov och din livssituation. Vi har tystnadsplikt och du kan med förtroende vända dig till oss för att få hjälp eller stöd. Vi erbjuder till exempel stöd i form av:

  • information om olika stödformer
  • råd och stöd genom individuella samtal
  • samtalsgrupper där du träffar andra i liknande situation
  • utbildningar och föreläsningar
  • sociala aktiviteter
  • aktiviteter på våra träffpunkter
  • aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande
  • avlösning i form av avlastning i hemmet, växelvård, korttidsvistelse eller dagverksamhet

För att få avlösning måste du ansöka om hjälp.
Läs mer om hur du ansöker här >>

Mer information om stöd och aktiviteter för anhöriga hittar du här >>

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Anhörigcentrum så hjälper vi dig.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17

Senast uppdaterad av Anna Söderquist