Anhörigstöd

En stor del av all vård och omsorg utförs idag av anhöriga. För att underlätta för dig om hjälper, stödjer eller lever nära en person med funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller ålder, finns anhörigstöd. Vi utgår alltid från dina behov och din livssituation när vi formar stödet för dig.

Att stödja eller hjälpa kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och för att orka behöver du som anhörig ibland stöd.

Vem är anhörig?

Anhörig är du som hjälper, stödjer eller lever nära en familjemedlem eller vän, ung eller äldre, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller ålder, behöver ditt stöd. Som anhörig kan du vara make eller maka, partner, förälder, syskon eller släkt på annat sätt. Du kan naturligtvis även vara en vän eller god granne som investerat din tid och ditt egegemang i en relation.

Vad kan vi göra för dig?

Anhörigstödet formas alltid utifrån dina behov och din livssituation. Vi har tystnadsplikt och du kan med förtroende vända dig till oss för att få hjälp eller stöd. Vi erbjuder till exempel stöd i form av:

  • information om olika stödformer,
  • råd och stöd genom individuella samtal,
  • samtlasgrupper där du träffar andra i liknande situation,
  • utbildningar och föreläsningar, 
  • sociala aktiviteter,
  • aktiviteter på våra träffpunkter,
  • aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande och 
  • avlösning i form av avlastning i hemmet, växelvård, korttidsvistelse eller dagverksamhet. För att få avlösning måste du ansöka om hjälp. Läs mer om hur du ansöker här >>

Mer information om stöd och aktiviteter för anhöriga hittar du här >>

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Anhörigcentrum så hjälper vi dig.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17