Anhörigcentrum

Anhörigcentrum finns för dig som är anhörig till någon som har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder, är långvarigt sjuk eller äldre. Anhörigcentrum erbjuder dig stöd och aktiviteter för att må bra, få kraft, inspiration och hopp.

Hos Anhörigcentrum kan du ung som äldre få stöd som underlättar vardagen, få ny kunskap, träffa andra i din situation eller koppla av en stund. Vi sätter fokus på dig och dina behov.

Du får vägledning och hjälp med kontakter

Vi kan hjälpa dig med vägledning och kontakter. Det kan till exempel handla om information om vilken hjälp du kan få i vardagen eller stöd vid kontakter med myndigheter. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsföreningar, samfund och intresseorganisationer.

Stödsamtal för dig som behöver prata med någon

Om du vill ha ett enskilt samtal så erbjuder vi stödsamtal. Var samtalen äger rum anpassas efter ditt önskemål. Det kan ske på Anhörigcentrum, genom hembesök eller i promenadform. Ett samtal brukar vanligtvis ta cirka en timma.

Samtala med andra i liknande situation

Du kan anmäla dig till våra samtalsgrupper om du vill träffa andra som är i liknande situation som din egen. Du får i samtalsgrupperna möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation. Välkommen att anmäla dig till våra samtalsgrupper under hösten 2017:

  • Samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, startar 12 september.
  • Samtalsgrupp för anhöriga till personer som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning, startar 25 september.
  • Samtalsgrupp för anhöriga till personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, startar 4 oktober.
  • Samtalsgrupp för anhöriga som har vårdat och mist en närstående, startar  6 november– inbjudan till leva vidare–grupp

Är du intresserad av att delta i någon av våra samtalsgrupper? Kontakta oss gärna på telefonnummer 0418-47 34 11.

Lär dig mer på våra utbildningar och föreläsningar

Genom utbildningar och föreläsningar får du möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation.  

Delta i våra sociala aktiviteter

Att umgås och träffa andra är en betydelsefull del i vardagen och vi erbjuder flertalet aktiviteter. Nedan kan du läsa några exempel på vad vi erbjuder:

Bevara din hälsa och ditt välbefinnande med stöd från oss

Vardagsmotion är en viktig del i välbefinnandet. För att ta tillvara hälsofördelar och social samvaro erbjuder vi till exmpel: 

När du inte längre är anhörig

Du är välkommen  till Anhörigcentrum under ett år efter att du inte längre är anhörig. Har du haft kontakt med anhörigsamordnare eller anhörigkurator blir du erbjuden ett samtal där vi tillsammans blickar framåt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Anhörigcentrums telefonnummer
0418-47 34 11

Besöksadress
Norra Kyrkogränden 17

Enhetschef
Marina Asplund
0418-47 39 31
marina.asplund@landskrona.se

Anhörigkurator/äldre- och handikappombudsman
Eva Lagerstedt
0418-47 34 77
eva.lagerstedt@landskrona.se

Äldrepedagog
Petra Leube
0418-47 34 19
petra.leube@landskrona.se

Anhörigsamordnare
Ulrika Nilsson
0418-47 34 15
ulrika.nilsson@landskrona.se

Sanna Bejic
0418-47 32 90
sanna.bejic@landskrona.se

Aktivitetshandledare
Annelie Tilly
0418-47 34 17
annelie.tilly@landskrona.se

Följ Anhörigcentrum på facebook  
Följ Anhörigcentrum på facebook