Anhörigkurator, äldre- och handikappombudsman

Du som har en funktionsnedsättning, är äldre eller anhörig kan vända dig till anhörigkurator, äldre- och handikappombudsman för information och råd.

Anhörigkurator, äldre- och handikappombudsman erbjuder till exempel: 

  • information om olika stödformer, såsom hjälpmedel, ekonomisk ersättning, hemtjänst eller färdtjänst
  • stöd vid myndighetskontakter
  • råd om hur du gör när du vill överklaga ett beslut
  • hjälp med att söka fonder
  • råd och stöd genom enskilda samtal
  • efterlevandestöd, leva vidare grupper samt annat anhörigstöd

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta anhörigkurator/äldre- och handikappombudsman  
Kontakta anhörigkurator/äldre- och handikappombudsman

Eva Lagerstedt
Telefon: 0418-47 34 77
E-post: 
eva.lagerstedt@landskrona.se

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17

Postadress:
Norra Långgatan 8
261 31 Landskrona