Avlösning

Du som är anhörig och som vårdar och stödjer en närstående kan ibland ha behov av avlastning eller egen tid. För att underlätta din vardag kan du få avlösning. Det kan till exempel vara att personal kommer hem till din närstående, att din närstående växlar mellan att bo hemma och på ett boende eller besöker dagverksamheten.

Personal som avlöser en anhörig som är på väg ut från sitt hem.

Avlösning i hemmet

Personen som du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal kommer till hemmet och tillbringar tid tillsammans med din närstående. Du som är anhörig  får själv bestämma vad du vill göra med din egna tid under avlösningen.

Växla mellan att bo hemma och på ett boende

Om du har behov av avlastning under regelbundna perioder kan din närstående ansöka om växelvård. Det innebär att personen du vårdar växlar mellan att bo hemma och på ett boende, till exempel fyra veckor hemma och två veckor på boende. I Landskrona stad bor din närstående i så fall på Artillerigatans växelvård.

Vistelse på ett boende under en kortare period

Om du behöver vila dig eller resa bort och personen du vårdar har så stort omvårdnadsbehov att det inte räcker med hemvårdsinsatser kan en korttidsplats vara aktuellt. Det innebär att din närstående tillfälligt vistas på ett boende under en begränsad period. Personen du vårdar måste ansöka för att få en korttidsplats. Du kan läsa mer om vad korttidsplats innebär på Artillerigatans korttidsenhet.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamheten är särskilt inriktat för personer med demenssjukdom eller kognitiv sjukdom och som bor i eget hem. På dagverksamheten får din närstående individuellt anpassade aktiviteter och möjlighet att träffa andra samtidigt som du som anhörig får avlastning under dagtid. Personen du vårdar måste göra en ansökan för att få besöka dagverksamheten.

Du behöver ansöka för att få avlösning

Om du har behov av avlösning i någon form behöver du göra en ansökan hos myndighetsenhetens handläggare.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer:
0418-47 34 11

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17