Frivilligverksamhet

I Landskrona är många aktiva i frivilligt arbete, både inom kommunens verksamheter och inom föreningar. Det frivilliga arbetet kommer alltid att behövas och din insats är alltid betydelsefull. Dessutom är det ett bra sätt att träffa nya människor och få nya vänner.

Vill du göra en insats som volontär är du välkommen att kontakta hälso-och aktivitetessamordnare Michelle Nilsson tel 0418-473854. Som exempel kan det handla om att:

  • berätta om din hobby
  • visa bilder
  • högläsning
  • spela musik
  • lära ut dans
  • hjälpa till på våra caféer
  • kom gärna med egna förslag

Dessutom finns VÄNDELA som ett nätverk för frivillga. Tanken bakom VÄNDELA är att föreningar som arbetar med samma målgrupp ska samverka. Anhörigcentrum är sammankallande till möten.

Vi söker volontärer till Cykla är lycka. Är du intresserad av att bli cykelpilot kontakta Annelie Tilly tel 0418-473417 eller Seherezada Catac tel 0418-473987.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Anhörigcentrum  
Kontakta Anhörigcentrum

Telefonnummer
0418-47 32 90, 47 34 77, 47 34 15

Besöksadress
Norra Kyrkogränden 17

Senast uppdaterad av Petra Leube