Råd, information, kunskap och stöd till dig

Du som har en funktionsnedsättning, är äldre eller anhörig kan vända dig till anhörigkurator, äldre- och handikappombudsman för information, råd och stöd.

Äldre- & handikappombudsman

Du som har en funktionsnedsättning, är äldre eller anhörig kan vända dig till äldre- och handlikappombudsman för kunskap, information, stöd och råd om vilka stödformer som samhället kan erbjuda. Du kan också får hjälp med vart du kan vända dig för att exempelvis söka hjälpmedel, ekonomisk ersättning, hemtjänst eller färdtjänst.

Du kan också erbjudas stöd vid myndighetskontakter, hjälp med att söka fonder och få råd om hur du gör när du vill överklaga ett beslut.

 Anhörigkurator

Om du som är anhörig och vårdar närstående kan du ha behov av att få tala med någon utomstående. Som anhörig kan du vara make/maka eller partner Föräldrar, barnbarn, och syskon är naturligtvis också anhöriga- men en vän eller god granne kan också vara det.

Att vårda en anhörig i hemmet kan på många sätt vara givande, men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som vårdar får stöd och hjälp när du behöver det.

Du kan ta kontakt med anhörigkuratorn som på olika sätt kan stödja dig i vård- och omsorgsarbetet.

Du som är anhörig kan även få råd och stöd genom enskilda samtal, efterlevandestöd, delta i leva vidare grupper eller andra anhöriggrupper.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta anhörigkurator/äldre- och handikappombudsman  
Kontakta anhörigkurator/äldre- och handikappombudsman

Eva Lagerstedt
Telefon: 0418-47 34 77
E-post: 
eva.lagerstedt@landskrona.se

Besöksadress:
Norra Kyrkogränden 17

Postadress:
Norra Långgatan 8
261 31 Landskrona