Ansöka om hjälp och stöd


Lättläst sida

För att få hjälp och stöd gör du en ansökan hos handläggare på myndighetsenheten. Handläggaren utreder och gör en individuell bedömning om dina behov. Därefter får du ett beslut som skickas hem till dig. Beroende på vilken hjälp du ansöker om kan handläggaren behöva träffa dig eller begära in intyg för att kunna göra en bedömning.

Så här ansöker du om hjälp

Du ansöker om hjälp genom att kontakta en handläggare på myndighetsenheten via telefon eller e-post. Du kan också skriva ut, fylla i och skicka in en ansökningsblankett till myndighetsenheten.

Du är alltid välkommen att kontakta en handläggare på myndighetsenheten om du har frågor eller önskar mer information om vilken hjälp som finns att få. Handläggaren kan även hjälpa dig med din ansökan.

Blanketter

Ansökningsblanketter hittar du på vår gemensamma sida för blanketter >>

När du har lämnat in din ansökan

När du har ansökt om hjälp utreder handläggaren dina behov. Oftast behöver handläggaren träffa dig och ibland behöver du skicka in kompletterande information som till exempel intyg eller utlåtande från en läkare, psykolog eller annan myndighet. Handläggaren informerar dig om du behöver komplettera din ansökan.

Handläggaren gör en bedömning om dina behov

Handläggaren gör en individuell bedömning av dina behov och prövar vilken hjälp du har rätt till enligt gällande lagstiftning. De lagar som styr vilket stöd du får är socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du får ett beslut på din ansökan

Handläggaren fattar ett beslut om vilken hjälp du har rätt till. Handläggaren informerar dig om du blir beviljad det du ansökt om.
Om du inte har rätt till det du har ansökt om får du ett skriftligt beslut om avslag på din ansökan. Du kan också få avslag på en del av ansökan. Det innebär att du inte beviljas stöd i den omfattning som du ansökt om. Skäl för avslag kan bland annat vara att behovet kan tillgodoses på annat sätt eller att det som du har ansökt om är utöver vad du har rätt till enligt lag.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Ditt ärende handläggs så snabbt som möjligt och handläggningstiden beror på vad du har ansökt om.

När du blivit beviljad hjälp och stöd

När beslutet är klart skickas en beställning av dina beviljade insatser till den utförare du valt. Beroende på vilken hjälp du har blivit beviljad kan utföraren vara en kommunal eller privat verksamhet som arbetar på uppdrag av Landskrona Stad. 

Läs mer om att välja utförare här >>

Handläggare följer upp och omprövar beslutet regelbundet

Om ditt behov förändras kan handläggaren ompröva beslutet. Det kan innebära att du beviljas andra insatser eller att dina beviljade insatser ökar eller minskar i omfattning. Även om dina behov inte har förändrats följer handläggaren upp beslutet regelbundet för att säkerställa att dina behov blir tillgodosedda.

Du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet eller tycker att beslutet är felaktigt kan du överklaga. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet och om du behöver hjälp så kan din handläggare hjälpa dig med att överklaga.

Så här gör du för att överklaga

 • I överklagandet ska du beskriva:
  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du tycker beslutet är felaktigt
  • hur du vill att beslutet ska se ut
  • datum och din signatur
 • Överklagandet lämnas eller skickas till Myndighetsenheten i Landskrona stad. Det ska vara inlämnat senast tre veckor efter du har tagit del av beslutet.
 • Om handläggaren inte ändrar beslutet enligt överklagan skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande från myndighetsenheten till Förvaltningsrätten.
 • Förvaltningsrätten skickar domen hem till dig.
 • Förvaltningsrättens dom går att överklaga om du fortfarande inte är nöjd. Du får mer information om hur du överklagar tillsammans med domen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Telefontid

Månd, Tisd, Torsd och Fred
9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsd 13.00-16.00

0418-47 09 88
myndighetsenheten.oms@landskrona.se


Myndighetschef

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se