Avgifter

Landskrona stad tar ut en avgift för vård och omsorg. Din avgift beror på omfattningen av ditt stöd, tillsammans med inkomst och bostadskostnad.

För att vi ska kunna beräkna din avgift fyller du i blanketten: Särskilt boende och hemvård - inkomstuppgift för beräkning av omvårdnadsavgift (öppnas i nytt fönster). 

Har du allmänna frågor gällande avgifter och beräkning av omvårdnadsavgift är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.

Du kan också läsa broschyren Avgiftsregler (öppnas i nytt fönster). Avgiftsreglerna är en översiktlig redovisning och gäller för alla som har någon form av beviljat bistånd.

E-faktura

Vill du få dina återkommande fakturor från Landskrona stad i elektronisk form – direkt till din Internetbank eller betala genom autogiro – får du hjälp på sidan e-tjänster och blanketter.

Nya taxor och avgifter från och med 1 juli 2020

Från och med den 1 juli 2020 gäller nya taxor och avgifter inom äldreomsorgen. Här kan du läsa mer om bakgrunden till de nya taxorna och avgifterna.

Beslutet ska vinna laga kraft men utgångspunkten är att avgifterna kommer att börja gälla från och med den 1 juli.

Nedan kan du kan du se de nya taxorna och avgifterna för de olika insatserna som gäller från och med den 1 juli 2020. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta våra avgiftshandläggare.  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Avgiftshandläggare

Kristina Nilsson
0418-47 38 89
kristina.j.nilsson@landskrona.se

Susanne Johnsson
0418-47 38 25
susanne.johnsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anna Söderquist