Information från överförmyndaren

Samtliga gode män och förvaltare ska senast den 28 februari 2021 till överförmyndaren inkomma med årsräkning och tillhörande underlag, innebärande bland annat att ett aktuellt årsbesked  från banken för 2020 ska lämnas in.

Stadens banker jobbar för att minska smittspridningen hos sin personal och kunder. Landskrona stad har uppmärksammats på att begränsningen av antal besökare i banklokalerna skapar köbildning utanför banklokalen – vilket i sig inte är bra ur ett smittspridningsperspektiv. Fysiska besök hos bankerna rekommenderas därför inte för tillfället av just denna anledning.

Överförmyndaren har tidigare skickat ut information kring hur du som god man/förvaltare begär ett digitalt årsbesked som kan skrivas ut och skickas in.

Information från Swedbank.

 

Överförmyndarverksamheten vill i detta sammanhang uppmana er att följa detta tillvägagångssätt.

Kan du inte lämna in dina handlingar innan den 28 februari 2021 på grund av Covid-19, hör av dig till overformyndaren@landskrona.se och begär anstånd. En begäran om anstånd kommer att beviljas.

Handlingar avlämnas väl förpackade och märkta med ditt namn i stadshusets reception.  

Tack för din insats för att minska smittspridningen!

 

Överförmyndarverksamheten

Landskrona stad

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout