Välja bostad för personer med funktionsnedsättning

Landskrona stads omsorgsförvaltning erbjuder bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning i både privat och offentlig regi.

När du fått din ansökan beviljad föreslår boendekoordinatorn dig en bostad. Du blir erbjuden att besöka bostaden och att framföra eventuella önskemål.

Som utförare finns företaget Attendo som omsorgsförvaltningen godkänt och omsorgsförvaltningens egna bostäder till personer med funktionsnedsättning. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta boendekoordinator  
Kontakta boendekoordinator

Anna Falk
Telefon: 0418-47 04 70
E-post: anna.falk@landskrona.se