Valfrihet

Vad är valfrihet? Valfrihet i hemvården innebär att du, som beviljats stöd och hjälp i ditt hem, själv kan välja vilken utförare som ska ge dig hjälpen.

En sommarbild med fyra träd på en åker med röda blommor runt omkring.

Det här kan du få hjälp med

• Stöd och hjälp i form av Service – städ, tvätt, inköp, sophantering
• Stöd och hjälp i form av Personlig omsorg – förflyttning, dusch, kosthållning, social kontakt, ledsagning, avlösning.
• Stöd och hjälp med vissa hälso- och sjukvårdsinsatser som medicin, ögondroppar, insulin med mera.

Kvalitetskrav

Alla utförare av hemvård ska arbeta utifrån följande grundkrav på kvalitet:
• Trygghet
• Delaktighet
• Inflytande

Vad kan du välja?

• Du kan välja utförare, inte en speciell person, som är godkänd inom det område du bor. Som utförare räknas stadens hemvård eller annan av staden godkänd utförare.
• Du kan välja att ha en utförare för service och en annan för personlig omsorg och vissa sjukvårdsinsatser – eller samma utförare för alla insatser.
• Utförare som du kan välja mellan hittar du här (öppnas i nytt fönster).

Icke-val

Om du inte alls vill eller kan välja utförare, så kallat icke-val, kommer du att få hjälp av den utförare som är aktuell för månaden (öppnas i nytt fönster).

Vad kan du inte välja?

Staden ansvarar som tidigare för:
• Trygghetslarm dygnet runt
• Nattinsatser mellan 22.00-07.00
• Matdistribution
• Anställning av kontaktperson
• Hjälp av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut

Omval

Om du inte skulle vara nöjd med en utförare kan du välja en annan. Handläggare på Myndighetsenheten hjälper dig med ditt omval.

Vem ger dig stöd att välja?

Stadens handläggare, som utreder och beslutar om den hjälp du kan få, ger dig information både skriftligt och muntligt om vilka utförare som finns att välja på inom det område du bor. Handläggaren kan också hjälpa dig med själva ansökan av utförare.

Vad kostar hemvården?

Hemvårdsavgiften, som bygger på en maxtaxa, är densamma oavsett vilken utförare du väljer och betalas till Landskrona stad.

Köpa tilläggstjänster

Vissa privata utförare kan erbjuda tilläggstjänster som t ex trädgårdsarbete eller fönsterputsning. För detta tar utföraren en extra kostnad som du betalar direkt till utföraren.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.