Skiftesvägen 2A äldreboende

Skiftesvägens äldreboende ligger på lasarettsområdet. Det har tidigare använts som långvårdskliniker, men efter ombyggnad är det idag ett fullgott äldreboende.

Skiftesvägen 2A och Skiftesvägen 2 B har vardera 29 lägenheter fördelade på två plan. Båda boendena är ämnade för personer med demenssjukdomar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Skiftesvägen 2A  
Kontakta Skiftesvägen 2A

Enhetschef  Lena Bokerot Grimberg
0418-47 04 53
lena.bokerotgrimberg@landskrona.se

 

Adress: Skiftesvägen 2A äldreboende
Skiftesvägen 2 A
261 53 Landskrona

Jämför äldreboenden  
Jämför äldreboenden