Skiftesvägen 2B äldreboende

Driften av boendet övergick i Attendos regi från och med 1 december 2017.

Skiftesvägens äldreboende ligger på lasarettsområdet. Det har tidigare använts som långvårdskliniker, men efter ombyggnad är det idag ett fullgott äldreboende.

Skiftesvägen 2A och Skiftesvägen 2 B har vardera 29 lägenheter fördelade på två plan. Båda boendena är ämnade för personer med demenssjukdomar.
Attendos hemsida >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.