Digitalisering inom omsorg och vård i Landskrona

Landskrona stad ingår i ett projekt kring digitalisering inom omsorg och vård, som drivs av Kommunförbundet Skåne och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer digitaliserad vardag, ska se möjligheterna med lösningar inom det digitala området.

I framtiden kommer nytt digitalt teknikinnehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg. Målet är bland annat att utveckla en modell för alla verksamheter och att främja ett långsiktigt och ständigt pågående lärande för våra anställda.

I Landskrona är det Rönngårdens äldreboende och Pilåkersgatans gruppbostad som deltar i projektet. Projektet pågår under två år som är uppdelat i tre olika faser.

Läs mer om digitaliseringsprojektet på Kommunförbundet Skåne >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Nyfiken på projektet?  
Nyfiken på projektet?

Kontakta Tina Olsson via Landskrona stads växel
0418 - 47 00 00