Digitalisering inom omsorg och vård i Landskrona

Landskrona stad ingår i ett projekt kring digitalisering inom omsorg och vård, som drivs av Kommunförbundet Skåne och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer digitaliserad vardag, ska se möjligheterna med lösningar inom det digitala området.

I framtiden kommer nytt digitalt teknikinnehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg. Målet är bland annat att utveckla en modell för alla verksamheter och att främja ett långsiktigt och ständigt pågående lärande för våra anställda.

I Landskrona är det Rönngårdens äldreboende och Pilåkersgatans gruppbostad som deltar i projektet. Projektet startade i mars 2018 och pågår under två år.

Läs mer om digitaliseringsprojektet på digilitt.se>>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Nyfiken på projektet?  
Nyfiken på projektet?

Kontakta Vezire Xhafa via Landskrona stads växel
0418 - 47 00 00