För dig med funktionsnedsättning


Lättläst sida

För dig med funktionsnedsättning finns det stöd och service att få för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Fotgängare och cyklister

Du kan ansöka om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller SoL, Socialtjänstlagen.

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor och att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet. Målet är att du har möjlighet att leva som andra.

Vem kan få stöd enligt LSS?

För att få stöd enligt LSS behöver du ingå i någon av de tre personkretsarna:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismlikande tillstånd
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Kontaktcenter
0418-47 00 00 

Digitala tjänster  
Digitala tjänster
Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av My Erdfelt