Avlösarservice i hemmet


Lättläst sida

Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.

Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem och tillfälligt bistår dig som har funktionsnedsättning. Syftet är att göra det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avlösning och kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Avlösarservice i hemmet kan också innebära omväxling för dig som har en funktionsnedsättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt