Boendestöd


Lättläst sida

Boendestöd är för dig som har behov av stöd i vardagen och som tillhör personkrets enligt LSS.

För att få boendestöd från oss behöver du tillhöra någon av personkretsarna i LSS samt ha ett behov av stöd som bäst kan tillgodoses genom boendestöd.

Du behöver kanske:

  • Någon att prata med
  • bryta ensamheten
  • trygghet
  • hjälp med att komma igång med olika aktiviteter
  • få rutiner i vardagen
  • hjälp med olika telefonkontakter
  • ett självständigare liv.

Vi erbjuder även gemensamma fritidsaktiviteter, till exempel har vi en träffpunkt som håller öppet några timmar i veckan för dig med boendestöd. 

Boendestöd är en insats som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt