Bostad med särskild service för vuxna


Lättläst sida

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Om du har behov av en personligt anpassad bostad kan du ha rätt till:

  • bostad med särskild service
  • annan särskilt anpassad bostad

Bostad med särskild service ska vara utformad efter individuella behov och tillgodose behoven av hjälp och stöd i boendet. I insatsen bostad med särskild service ska även ingå kultur- och fritidsaktiviteter.

Bostad med särskild service finns i olika utformningar, dels gruppbostad där lägenheterna är grupperade runt gemensamt utrymme, dels som lägenheter som ligger integrerade i ett trapphus och gemensamhetsutrymme i separat lägenhet.

Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.

Landskrona stads omsorgsförvaltning erbjuder privat och offentlig utförare av boende för personer med funktionsnedsättning.   

Ansökan gör du hos myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Agneta Martinsson
0418-47 38 80
agneta.i.martinsson@landskrona.se

Anna Falk
0418-47 04 70
anna.falk@landskrona.se

Annika Rosvall
0418-47 09 60
annika.rosvall@landskrona.se

Ann-Sofi Martini
0418-47 47 35
ann-sofi.martini@landskrona.se

Charlotte Sparrenius-Engström
0418-47 04 26
charlotte.sparrenius-engstrom@landskrona.se

Roberto Martinez
0418-47 03 59
roberto.martinez@landskrona.se