Brukarinflytande

Inom område stöd och service arbetar vi med brukarinflytande på många olika sätt.

Brukarinflytande är den enskildes möjlighet att påverka sin vardag och det stöd man får.

Brukarinflytande kan också vara medverkan i hur verksamheter planerar och utvecklar sitt arbete. Brukarinflytande kan även ske på ett mer politiskt plan genom att medverka i utformning av policyprogram och liknande.

Inom område stöd och service arbetar vi aktivt med att utveckla olika former för brukarinflytande. För att kunna påverka är det viktigt att få information som man förstår och kan ta till sig. Därför arbetar vi med olika former av anpassad och förenklad information, via lättläst information och AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.

Vi arbetar även med en anpassad form för konferens, så kallad Framtidsverkstad. Där kan personal, verksamhetsansvariga och brukare gemensamt planera förändringar eller aktivieteter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Område Stöd och Service  
Kontakta Område Stöd och Service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se