Brukarundersökning

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar övrigt kvalitetsarbete.

Område stöd och service genomförs brukarundersökningar varje år. Vi använder enkätverktyget Pict-O-Stat som är utformat för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Genom Pict-O-Stat ges möjlighet att svara på frågor direkt på en dator eller surfplatta.

Delaktighetsmodellen

Resultatet från brukarundersökningen arbetar vi med på många olika sätt. Ett sätt är att vi använder Delaktighetsmodellen som är en form för förstärkt och jämlik dialog mellan brukare och personal. Syftet är att du ska kunna tala om vad du tycker eller ge förslag på sådant som behöver förändras i verksamheten. 

Dialogen gör man genom samtal, oftast i grupp. I samtalen har man stöd av en vägledare. En vägledare är personal eller brukare som gått en speciell utbildning för sitt uppdrag. Samtalen sker i flera steg och i en speciell ordning. Detta kallas för en slinga.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se