Fritidsråd

Inom område stöd och service har vi ett fritidsråd som består av personer med egen erfarenhet av en funktionsnedsättning och personal från verksamheterna. Fritidsrådet arbetar för att tillgängliggöra fritidsutbudet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

En tillgänglig fritid

Fritidsrådet tycker att frågor om fritid är viktigt och arbetar för att göra olika fritidsaktiviteter tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om att på ett tillgängligt sätt visa vilka olika aktiviteter som finns för att möjliggöra ett enklare val mellan olika aktiviteter. Fritidsrådet arbetar också för att aktiviterna ska vara tillgängliga. Det kan ske genom besök på olika fritidsanläggningar för att undersöka hur tillgängligheten är.

Aktiviteter inom område stöd och service

Vid sidan om arbetet med att tillgängliggöra utbudet av fritidsaktiviteter i samhället ordnar vi även egna aktiviteter inom område stöd och service. Det kan till exempel vara olika fester och utflykter.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Fritidsrådet  
Kontakta Fritidsrådet

Vill ge oss förslag, ställa frågor eller tala om fritid får du gärna ta kontakt med oss.

omsfritid@landskrona.se

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll