Daglig verksamhet


Lättläst sida

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Denna lag förkortas LSS.

Daglig verksamhet innebär att ha något meningsfullt att göra på dagarna. Det kan vara uppgifter ute på en arbetsplats. Det kan också vara aktiviteter för att utvecklas och bli mer självständig. Du har stöd av personal i daglig verksamhet.

Daglig verksamhet samverkar med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Vem har rätt till daglig verksamhet enlig LSS?

LSS bestämmer att tre grupper har rätt till stöd. Dem kallar man personkretsar.
Bara de två första grupperna har rätt till daglig verksamhet.

Personkrets 1 är personer
med utvecklingsstörning eller autism.

Personkrets 2 är personer som i vuxen ålder
fått en svår hjärnskada efter en olycka 

 

Ansökan gör du hos myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Cecilia Karlsson
0418-47 32 20
cecilia.karlsson@landskrona.se

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se

Läs om våra olika dagliga verksamheter  
Läs om våra olika dagliga verksamheter