Individuella placeringar


Lättläst sida

Individuell placering innebär att du har din sysselsättning på en arbetsplats. Det kan vara på ett företag eller i en kommunal verksamhet, både inom Landskrona kommun eller utanför i en annan kommun.

Du gör uppgifter som finns på arbetsplatsen utifrån din egen förmåga. Du får stöd på arbetsplatsen av personal från individuella placeringar på det sätt som du behöver och som ni tillsammans kommer överens om.

Personalen på individuella placeringar har också kontakt med arbetsplatsen på det sätt som ni kommer överens om.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av My Erdfelt