Moa


Lättläst sida

I Moa arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik förklarar vad som ska hända, när det ska hända, med vem det ska hända och vad som ska hända sedan. Med tydliggörande pedagogik ges förutsättningar till högre självständighet.

Vi erbjuder aktiviteter utifrån individuella scheman.Vi har aktiviteter enskilt
och i olika grupper. Exempel på aktiviteter vå gör är musik och sång, teckenkommunikation, relation play, ärenden och promenader.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se