Övriga kontakter

Områdeschef LSS

Michael Mårtenson
0418-47 03 19
michael.martenson@landskrona.se

 

Enhetschefer LSS

Personlig assistans

Madelene Bjelkenhoff
0418-47 09 48
madelene.bjelkenhoff@landskrona.se

Ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se


Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se

Emma Månsson
0418-47 03 59
emma.mansson@landskrona.se


Bostad med särskild service

Stina Bergström
0418-47 04 70
stina.bergstrom@landskrona.se

Thomas Wallberg
0418-47 09 60
thomas.wallberg@landskrona.se

Susan Paulsson
0418-47 47 35
susan.paulsson@landskrona.se

Christian Gustafsson
0418-47 04 26
christian.gustafsson@landskrona.se

Emma Månsson
0418-47 03 59
emma.mansson@landskrona.se

Mathilde Petersson
0418-47 04 17
mathilde.petersson@landskrona.se


Boendestöd

Emma Månsson
0418-47 03 59
emma.mansson@landskrona.se


Daglig verksamhet

Marie Ewéo
0418-47 32 20
marie.eweo@landskrona.se

Maria Nyborg
0418-47 04 50
maria.nyborg@landskrona.se

 

Verksamhetsutvecklare LSS

My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av My Erdfelt