Kontaktperson


Lättläst sida

En kontaktpersonen ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Kontaktperson är ett personligt stöd som kan beviljas dig som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS.

En kontaktperson är en vän att lita på och att umgås med regelbundet. Tillsammans gör ni saker som ni både gillar som till exempel att gå på en fotbollsmatch, bio, fika eller bara få en pratstund. 

Du som ansöker om kontaktperson har stort inflytande i valet av kontaktperson. Innan du får en kontaktperson får du träffa den person som föreslås bli kontaktperson så att ni både får känna er för om ni kan trivas tillsammans.

Ansökan om kontaktperson gör du hos Myndighetsenheten.

 

Vill du bli kontaktperson?

Att vara en kontaktperson innebär att vara en vän att lita på och att man umgås regelbundet. Tillsammans gör ni saker som ni både gillar som till exempel att gå på en fotbollsmatch, bio, fika eller bara få en pratstund.
 

Vem kan bli kontaktperson?

Omsorgsförvaltningen söker personer som tycker om och har tid att vara tillammans med andra människot och är intresserad av hur andra har det. Det krävs ingen utbildningen och alla åldrar behövs.
Vi söker personer som kan åta sig ett uppdrag under en längre tidsperiod för att skapa kontinuitet och förtroende.
Du blir inte anställd utan du får ett uppdrag med arvode och ersättning för dina omkostnader. Omsorgsförvaltningen erbjuder dig stöd och handledning som kontaktperson.
 

Vad händer innan du blir kontaktperson?

Du träffar den person du föreslås bli kontaktperson till så att ni både får känna er för om ni kan trivas tillsammans.
Ansvarig enhetschef och kontaktpersonen skriver ett avtal där man kommer överens om uppdragets innehåll, omfattning och ersättning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vill du bli kontaktperson?  
Vill du bli kontaktperson?

Emma Månsson
0418-47 09 29
emma.mansson@landskrona.se