Kontaktperson


Lättläst sida

En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Kontaktperson är ett personligt stöd som kan beviljas dig som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS.

En kontaktperson är en vän att lita på och att umgås med regelbundet. Tillsammans gör ni saker som ni båda gillar som till exempel att gå på en fotbollsmatch, bio, fika eller bara få en pratstund.

Du som ansöker om kontaktperson har stort inflytande i valet av kontaktperson. Innan du får en kontaktperson får du träffa den person som föreslås bli kontaktperson så att ni båda får känna er för om ni kan trivas tillsammans.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt