Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år


Lättläst sida

Korttidstillsyn är till för att du som skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.

Ansökan gör du hos myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Agneta Martinsson
0418-47 03 81
agneta.i.martinsson@landskrona.se

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se