Korttidsvistelse utanför hemmet


Lättläst sida

Korttidsvistelse är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge dina anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t.ex. läger- eller kolonivistelse.

Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. Den gäller för både barn och vuxna. Insatsen kan ses som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn och föräldrar.

Ansökan gör du hos myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Agneta Martinsson
0418-47 03 81
agneta.i.martinsson@landskrona.se

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se