Ledsagarservice


Lättläst sida

Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.

För personer med funktionshinder finns möjlighet att söka ledsagare för att kunna promenera, besöka vänner, delta i kulturlivet eller i olika fritidsaktiviteter. Det kan också vara ett alternativ vid semesterresor. Ledsagarservice är en personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Syftet är att ge goda levnadsvillkor.

Ansökan gör du hos myndighetsenheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se

Madelene Bjelkenhoff
0418-47 09 48
madelene.bjelkenhoff@landskrona.se