Vill du bli ledsagare?

Vi söker personer som är intresserade av att bli ledsagare. Personer i alla åldrar, med olika intressen och bakgrund är välkomna att anmäla sitt intresse.

Vem kan bli ledsagare?

Att vara ledsagare innebär att du regelbundet träffar en person som till följd av en funktionsnedsättning behöver stöd för att skapa en meningsfull och stimulerande fritid.

Utbilning om olika funktionsnedsättningar och erfarenhet av ledsagning är önskvärt men inget krav. Det är behoven hos den som blir berättigad ledsagarservice som styr.

Vad händer innan du blir ledsagare?

Innan du blir ledsagare kommer du och den som blivit berättigad ledsagarservice att träffas tillsammans med ansvarig enhetschef.

Hur gör du för att bli ledsagare?

Är du intresserad av att bli ledsagare kan du kontakta enhetschef för ledsagarservice för mer information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

Anette Petersson
0418-47 37 07
anette.petersson@landskrona.se

Malin Mölstad Engström
0418-47 03 81
malin.molstadengstrom@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt