Råd och stöd


Lättläst sida

Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora funktionshinder är en av insatserna enligt LSS.

Insatsen råd och stöd ska tillförsäkra personer som omfattas av LSS rätten till expertstöd. De vanligaste insatserna är kuratorstöd och psykologstöd. Insatsen råd och stöd söker du hos barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen inom Region Skåne.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt