Resursteam

Resursteamet består av arbetsterapeuter, socialpedagoger och fysioterapeut som erbjuder stöd i det pedagogiska arbetet inom våra verksamheter.

Vi samarbetar med brukare, brukarnära personal, enhetschefer och andra berörda för att uppnå intentionerna i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vi har med oss olika kompetenser och mångårig erfarenhet av att arbeta med brukarfrågor.

Vi utgör en stödjande funktion i det pedagogiska arbetet i verksamheten.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av My Erdfelt