Avlösning

Du som är anhörig och vårdar och stödjer en närstående kan ibland ha behov av avlastning eller egen tid.

För att underlätta din vardag kan du få avlösning. Det kan till exempel vara att personal kommer hem till din närstående, att din närstående växlar mellan att bo hemma och på ett boende eller besöker dagverksamheten.

Avlösning kan ges i form av växelvård, dagverksamhet för personer med demensdiagnos eller i ditt hem. Är du i behov av avlösning i någon form behöver du göra en ansökan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Mottagartelefon

0418-47 09 88

Telefontid:
Tisdag 13.00-14.00 (v. 23 11.00-12.00)
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 09.00-11.00

myndighetsenheten.oms@landskrona.se

 

Myndighetschef

Tf. Mathilda Olsson
0418-47 04 20
mathilda.a.olsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Therese Achiniotis