Välkommen till våra dagverksamheter

Du som har utretts och fått en demensdiagnos, kan ansöka om att få delta i särskild dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom. Dagverksamheten finns på två ställen. Du behöver ansöka om dagverksamhet.

För att få komma som gäst till Eriksgatans eller Norra Kyrkogrändens dagverksamhet, behövs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare.

Dagverksamheten erbjuder sina gäster en meningsfull dag, utifrån de personliga förutsättningar som finns. Den underlättar för och stöttar personer som bor i sina egna hem.

Att delta i verksamheten ska också bidra till att bevara gästernas självkänsla – man ska känna sig hjälpt i sin vardag. Verksamheten ger också en viktig möjlighet till avlastning för anhöriga.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Norra Kyrkogrändens dagverksamhet  
Kontakta Norra Kyrkogrändens dagverksamhet

Norra Kyrkogränden 17
0418-47 34 81

Biståndshandläggare
0418-47 09 88

Kontakta Eriksgatans dagverksamhet  
Kontakta Eriksgatans dagverksamhet

Artillerigatan 1
0418-47 39 86

Kontakta enhetschef  
Kontakta enhetschef

TF Enhetschef Magnus Sjögren
0418-47 39 31
magnus.sjogren@landskrona.se

Senast uppdaterad av Therese Achiniotis