Välkommen till våra dagverksamheter

Du som har utretts och fått en demensdiagnos, kan ansöka om att få delta i särskild dagverksamhet som riktar sig till personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten erbjuder sina gäster en meningsfull dag utifrån de personliga förutsättningar som finns. Den underlättar för och stöttar personer som bor i sina egna hem. Att delta i verksamheten ska också bidra till att bevara gästernas självkänsla – man ska känna sig hjälpt i sin vardag.

Dagverksamheten ger också en viktig möjlighet till avlastning för anhöriga. Läs mer om våra dagverksamheter genom att klicka på rullisterna nedan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta dagverksamheten  
Kontakta dagverksamheten

Enhetschef

Magnus Sjögren
0418-47 39 31

Eriksgatans dagverksamhet
Artillerigatan 1
0418-47 39 86

Norra Kyrkogrändens dagverksamhet
Norra Kyrkogränden 17
0418-47 34 81

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Therese Achiniotis