Hemvård


Lättläst sida

Hemvård är detsamma som hemtjänst och är till för dig som behöver stöd och hjälp i hemmet med sådant du inte själv klarar i vardagen. Vi erbjuder stöd utifrån dina behov. Till exempel kan det handla om hjälp och stöd med städ, tvätt, inköp, personlig hygien eller sociala aktiviteter.

Vad är hemvård?

Hemvård finns för dig som till följd av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp och stöd i ditt hem med det du har svårt att klara själv. Vår angelägenhet är att du ska kunna fortsätta bo kvar hemma och känna dig trygg. Det är dina individuella behov, förutsättningar och möjligheter som är utgångspunkten för stödet du får. Det kan till exempel vara hjälp och stöd med:

  • städa, tvätta, handla mat, gå ärenden, måltidsstöd eller andra hushållssysslor,
  • klädsel, daglig hygien eller att duscha,
  • promenera eller göra olika aktiviteter utanför eller i ditt hem,
  • följa med dig till läkarbesök, tandläkarbesök, frisör eller fotvård,
  • trygghetsbesök eller få ett trygghetslarm så att du kan tillkalla hjälp av personal när du behöver,
  • kontaktperson som ger stöd att skapa kontakter,
  • besöka dagverksamheten som vänder sig till dig med en demenssjukdom,
  • avlösning för anhörig som vårdar dig

Läs mer om dagverksamhet här >>

Läs mer om avlösning för anhörig här >>

Du måste göra en ansökan för att få hemvård

För att få hjälp från hemvården ansöker du om det stöd du har behov av hos handläggare på myndighetsenheten.

Läs mer om hur du ansöker om hjälp här >>

När du blivit beviljad hemvård

Beroende på vilken hjälp du har blivit beviljad samt var i Landskrona du bor, får du själv välja vem du vill ska utföra hjälpen.

Du kan läsa mer om vilka utförare som finns i Landskrona här >>

Om du väljer den kommunala hemvården kontaktar vi dig för ett första besök. Då går vi tillsammans med dig igenom det stöd du behöver och när du önskar få din hjälp.

För att ditt individuella stöd ska bli så bra som möjligt får du en personlig kontaktman som har ett särskilt ansvar för att du ska känna dig trygg med den hjälp du får. Din kontaktman planerar tillsammans med dig hur du vill att ditt stöd ska utföras och skriver ner det i din genomförandeplan. Planen är en betydelsefull del för att vi ska kunna utföra din hjälp så som du önskar. Din kontaktman stämmer regelbundet av med dig hur hjälpen går. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta hemvården  
Kontakta hemvården

Enhetschef område Fröjdenborg och Hemvårdens samordnare
Anna Holmberg
0418-47 04 06
anna.holmberg@landskrona.se

Enhetschef område Centrum
Heléne Asp
0418-47 34 65
helene.asp@landskrona.se

Enhetschef område Väster
Johanna Janatuinen
0418-47 09 67
johanna.janatuinen@landskrona.se

Enhetschef område Norrestad 
Johanna Stigbahr
0418-47 39 25
johanna.stigbahr@landskrona.se

Enhetschef område Landet samt Larmpersonal dag och kväll
Pia Throedsson
0418-47 03 12
pia.throedsson@landskrona.se

Enhetschef område Artillerigatans gruppboende, Ven, Vaktmästare, Hemvårdens nattpersonal och Larmpersonal natt
Malin Götskog
0418-47 03 52
malin.gotskog@landskrona.se

Enhetschef område Hvilan och Servicegrupp av trygghetslarm
Marie Classon
0418-47 04 45
marie.classon@landskrona.se

Tf. enhetschef dagverksamhet
Magnus Sjögren
0418-47 39 31
sarah.delinpersler@landskrona.se

Sök kontakter via gaturegistret  
Sök kontakter via gaturegistret