Hemvård


Lättläst sida

Hemvård är detsamma som hemtjänst. Du som till följd av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp och stöd i ditt hem kan ansöka om hemvård.

För att du ska kunna fortsätta bo kvar hemma och känna dig trygg finns hjälp att få dygnet runt. Det är dina individuella behov, förutsättningar och möjligheter som är utgångspunkten för stödet du får. Klicka på vår broschyr för att läsa mer om vilket stöd du kan ansöka om. 

För att ditt individuella stöd ska bli så bra som möjligt får du som beviljas insatser inom hemvården en personlig kontaktman. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att du ska känna dig trygg med den hjälp du får. Ni planerar insatserna tillsammans och skriver en plan för genomförandet utifrån hur du önskar att ditt stöd ska utföras. Din kontaktman stämmer regelbundet av med dig hur hjälpen går.

När du har blivit beviljad hemtjänst kommer vi även att installera ett digitalt lås på din dörr. Låset är för din säkerhet och ett arbetsredskap för att personalen inom hemvården ska kunna komma in vid besök.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta hemvården  
Kontakta hemvården

0418-47 03 31
Telefontid alla dagar 
08:00-12:00 och 13:00-17:00 

Oförutsedda händelser som behöver meddelas hemvården utanför kontorstid: 0418-47 09 98

Omsorgsschef 

Eva-Lotta Nydahl
0418-47 03 35
eva-lotta.nydahl@landskrona.se 

Jämför hemvård  
Jämför hemvård

Senast uppdaterad av Marie Wänglund