Övriga kontakter

Enhetschef område Fröjdenborg

Magnus Sjögren
0418-47 04 06
magnus.sjogren@landskrona.se


Enhetschef område Centrum 

Jeanette Finnström
0418-47 34 65
jeanette.finnstrom@landskrona.se


Enhetschef område Väster

Jonna Bramberger
0418-47 09 67
jonna.bramberger@landskrona.se


Enhetschef område Norrestad

Fouzi Idu
0418-47 39 25
fouzi.idu@landskrona.se


Enhetschef område Landet samt Larmpersonal dag och kväll

Jonna Bramberger
0418-47 03 12
jonna.bramberger@landskrona.se


Enhetschef område Ven, Hemvårdens nattpersonal och Larmpersonal natt

Malin Götskog
0418-47 03 52
malin.gotskog@landskrona.se


Enhetschef område Hvilan

Anna Holmberg
0418-47 04 45
anna.holmberg@landskrona.se


Enhetschef dagverksamhet och specialteam

Magnus Sjögren
0418-47 39 31
magnus.sjogren@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Corinna Reitzig