Artillerigatans korttidsenhet

Artillerigatans korttidsenhet är för dig som under en kortare tillfällig period inte kan få ditt vård- och omsorgsbehov tillgodosett i din egen bostad.

Korttidsenheten har 18 platser varav de flesta är i dubbelrum. Rummen är möblerade. Här finns gemensamma utrymmen som till exempel matsal och tv-rum.  

Allrummet på korttidsenheten

På korttidsenheten arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef. Det är ditt omvårdnadsbehov som ligger till grund för vem i teamet som blir involverad i din vistelse.

Omvårdnadspersonalen finns tillgänglig dygnet runt och det finns tillgång till larm.

När blir det aktuellt med en korttidsplats?

En korttidsplats kan bli aktuell när du inte kan återvända direkt till din bostad efter en sjukhusvistelse. Det kan bero på den fysiska miljön i din bostad eller att du behöver återhämtning av något slag. Korttidsvistelse kan bli aktuellt när omvårdnadsbehovet är så stort att det inte räcker med hemvårdsinsatser.

En korttidsplats är behovsprövad och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslutet om korttidsplats är tidsbegränsat och följs upp inom 14 dagar av din biståndshandläggare och teamet på korttidsenheten.

Teamet på korttidsenheten

Teamet består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef. Sjuksköterska finns tillgänglig och blir aktuell för dig om det uppstår behov av medicinska insatser. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgänglig när träning blir aktuell eller när det finns behov av hjälpmedel. 

Inför din vistelse hos oss

Vill du eller dina närstående besöka oss är ni välkomna. Kontakta vår enhetschef.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Korttidsenheten  
Kontakta Korttidsenheten

Enhetschef våning 2

Cecilia Magnander
0418 - 47 09 55
cecilia.magnander@landskrona.se
Telefon våning 2, 0418 - 47 38 98

Enhetschef våning 3

Ann-Louise Hansson
0418 - 47 04 10
ann-louise.hansson@landskrona.se
Telefon våning 3, 0418 - 47 38 97, 0418 - 47 38 99

Adress: Artillerigatans korttidsenhet
Artillerigatan 1
261 33 Landskrona

Senast uppdaterad av Corinna Reitzig