Artillerigatans korttidsenhet

Artillerigatans korttidsenhet är för dig som under en kortare tillfällig period inte kan få ditt vård- och omsorgsbehov tillgodosett i din egen bostad.

På korttidsenheten finns möblerade rum (de flesta är dubbelrum) och gemensamma utrymmen som till exempel matsal och tv-rum. 

På korttidsenheten arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef. Det är ditt omvårdnadsbehov som ligger till grund för vem i teamet som blir involverad i din vistelse. Omvårdnadspersonalen finns tillgänglig dygnet runt och det finns tillgång till larm. 

Inför din vistelse hos oss

Vill du eller dina närstående besöka oss är ni välkomna. Kontakta vår enhetschef.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Korttidsenheten  
Kontakta Korttidsenheten

Enhetschef våning 3

Ann-Louise Hansson
0418 - 47 04 10
ann-louise.hansson@landskrona.se
Telefon våning 3, 0418 - 47 38 99

Adress: Artillerigatans korttidsenhet
Artillerigatan 1
261 33 Landskrona

Senast uppdaterad av Corinna Reitzig