Mottagningsteam

Vårt mottagningsteam är till för att skapa en trygg tillvaro efter din sjukhusvistelse.

Din trygghet hemma

När du blir utskriven från sjukhuset kan du behöva mer vård och omsorg under den första tiden. Vi erbjuder dig ett planeringsmöte samma dag du kommer hem eller ibland på sjukhuset några dagar innan utskrivning. Mötet handlar om din situation just nu och vilket stöd du behöver. 

Om planeringsmötet

Du berättar själv hur du klarade vardagen tidigare och vad du tror hjälpen ska bestå av. Anhöriga och närstående är välkomna att vara med om du vill det.

Vid planeringsmötet deltar biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, distriktssköterska och undersköterska. Behövs tolk ordnar vi det. Tillsammans ser vi över vilket stöd du behöver den närmaste tiden.

Avslutningsvis får du en skriftlig sammanfattning av det vi kommit överens om och information om att vi senare kommer att ha ett uppföljningsmöte.

När kan mottagningsteamet hjälpa dig

Hjälpen från Mottagningsteamet startar direkt efter din sjukhusvistelse och du kan få fortsatt stöd i en till tre veckor.

Vid uppföljningsmötet görs en bedömning av fortsatt stöd och biståndshandläggaren tar beslut.

Är det aktuellt med vidare insats som hemvård, hemsjukvård eller hemrehab får du information om vem som kan hjälpa dig och vi överför information till dem. Vi kommer gemensamt att gå igenom ditt fortsatta behov av stöd med den utföraren. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Kontakta Mottagningsteamet  
Kontakta Mottagningsteamet

Enhetschef
Ann-Louise Hansson
0418-47 04 10
ann-louise.hansson@landskrona.se

Personal
0418 - 47 03 95

Senast uppdaterad av Corinna Reitzig