Hjälp i hemmet


Lättläst sida

Om du till följd av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand kan du ansöka om hemvård. Det är dina individuella behov och mål som är utgångspunkt och stödet styrs av Socialtjänstlagen (SoL). I Landskrona stad finns offentliga och privata utförare av hemvård.

För att du ska kunna bo kvar i ditt hem under trygga förutsättningar och ha ett bra liv finns olika insatser som kan underlätta för dig. Det kan till exempel vara:

För dig som är anhörig finns bland annat möjlighet att få avlösning samtidigt som du är välkommen att kontakta anhörigcentrum

Du ansöker om hemvård hos handläggare på myndighetsenheten. 

Välkommen!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område Hemvård  
Kontakta område Hemvård

Områdeschef
Mica Bodic
0418-47 03 90
mica.bodic@landskrona.se

Sök kontakter via gaturegistret  
Sök kontakter via gaturegistret