Artillerigatans växelvård

Växelvård innebär att du växlar mellan att bo hemma och på ett växelboende. Syftet är att ge dina anhöriga avlastning.

Växelvårdsenheten har tio platser. I byggnaden finns också en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 

På gårdssidan finns en grönskade fin innergård som ger möjlighet till olika aktiviteter året om. Varje våning har stora inglasade balkonger som möjliggör kontakt med naturen oavsett väder.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter Artillerigatan  
Kontaktuppgifter Artillerigatan

Enhetschef
Ann-Louise Hansson
0418-47 09 21
ann-louise.hansson@landskrona.se

 Växelvården  telefon 0418-47 03 36

 Adress: Artillerigatans växelvård
Artillerigatan 1
261 33 Landskrona

Jämför äldreboenden  
Jämför äldreboenden