Artillerigatans växelvård

Boendet ligger i korsningen Artillerigatan och Eriksgatan. I byggnaden finns också en dagverksamhet för demenssjuka. 

Stadens rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet för funktionshindrade och äldre samt mottagningsteamet är också lokaliserade i huset.

Boendet består av en enhet med sju lägenheter som är ett gruppboende för äldre med psykiska diagnoser samt en växelvårdsenhet med tio vårdplatser.
 
På gårdssidan finns en grönskade fin innergård som ger möjlighet till olika aktiviteter året om. Varje våning har stora inglasade balkonger som möjliggör kontakt med naturen oavsett väder.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter Artillerigatan  
Kontaktuppgifter Artillerigatan

Enhetschef Ann-Louise Hansson
0418-47 09 21
ann-louise.hansson@landskrona.se

 

Avdelningar inom Artillerigatan

Växelvården  telefon 0418-47 03 36
Artillerigatans gruppboende  telefon 0418-47 39 03

 

Adress: Artillerigatans växelvård och gruppboende
Artillerigatan 1
261 33 Landskrona

Jämför äldreboenden  
Jämför äldreboenden