Hemvård


Lättläst sida

Hemvård innebär stöd och hjälp med personlig omvårdnad vid ett eller flera tillfällen under dygnet. Det stöd du kan erbjudas utgår från dina behov och som exempel kan det innebära att du får hjälp med personlig hygien och kosthållning. Hemvård kan även innebära städ, tvätt, hjälp med inköp, uträtta ärenden eller sociala aktiviteter. Stödet styrs av Socialtjänstlagen (SoL).

I Landskrona får alla som blivit beviljade hemvård själv välja offentlig eller privat utförare. Vi är det offentliga alternativet och erbjuder hemvård med mångåriga erfarenheter tillsammans med bred kompetens.  

Vår angelägenhet är att du ska kunna fortsätta att bo kvar hemma och känna dig trygg. Vi utgår alltid från dina individuella behov, förutsättningar och möjligheter. Tillsammans med dig arbetar vi för att du ska leva ett bra liv utifrån det stöd du fått beviljat.

För att ditt individuella stöd ska bli så bra som möjligt får du en personlig kontaktman som regelbundet stämmer av med dig hur det går. Din kontaktman planerar tillsammans med dig hur du vill att ditt stöd ska utföras som skrivs ner i din genomförandeplan. Planen är en betydelsefull del i din vardag.

Det är dina önskemål som står i fokus och vi finns till för dig i hela Landskorna dygnet runt alla dagar om året. Vi ger dig förutsättningar för ett friskare och självständigare liv.

Du ansöker om hemvård hos handläggare på myndighetsenheten. 

Välkommen!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta hemvården  
Kontakta hemvården

Enhetschefer område Centrum och Larvi/Fröjdenborg

Sarah Delin Persler
0418-47 04 06
sarah.delinpersler@landskrona.se

Fllanza Selaci
0418-47 34 65
fllanza.selaci@landskrona.se

Johanna Burle
0418-47 04 67
johanna.burle@landskrona.se

Enhetschefer område Hvilan, Ven, trygghetslarmet och nattpatrullen

Pia Throedsson
0418-47 04 45
pia.throedsson@landskrona.se

Viktoria Holdt
0418-47 34 68
viktoria.holdt@landskrona.se

Malin Götskog
0418-47 04 46
malin.gotskog@landskrona.se

Enhetschefer område Väster och Norrestad/landet

Jana Zborowska
0418-47 09 67
jana.zborowska@landskrona.se

Monika Reinheimer Bjarve
0418-47 39 25
monika.reinheimerbjarve@landskrona.se

Therese Andersen
0418-47 03 12
therese.andersen@landskrona.se


Enhetschef område anhörigcentrum, dagverksamhet och träffpunkter

Marina Asplund
0418-47 39 31
marina.asplund@landskrona.se


Hemvården kvällar efter klockan 16.00 och helger

0418-47 39 44

Sök kontakter via gaturegistret  
Sök kontakter via gaturegistret