Artillerigatans korttidsenhet

Artillerigatans korttidsenhet är en vistelse för dig som under en kortare, tillfällig period, inte kan få ditt vård- och omsorgsbehov tillgodosett i din bostad.

Korttidsenheten har 24 platser varav de flesta är i dubbelrum. Rummen är möblerade. Här finns gemensamma utrymmen t.ex. matsal och tv-rum.

Allrummet på korttidsenheten

På korttidsenheten arbetar ett team bestående av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef. Det är ditt omvårdnadsbehov som ligger till grund för vem i teamet som blir involverad i din vistelse.

Omvårdnadspersonalen finns tillgänglig dygnet runt och det finns tillgång till larm.

När blir det aktuellt med en korttidsplats?

En korttidsplats kan bli aktuell när du inte kan återgå direkt till din bostad efter en sjukhusvistelse. Det kan bero på den fysiska miljön i din bostad eller att du behöver återhämtning av något slag. Det kan bli aktuellt med en korttidsvistelse när omvårdnadsbehovet är så stort att det inte räcker med hemvårdsinsatser.

En korttidsplats är behovsprövad och beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslutet om korttidsplats är tidsbegränsat och följs upp inom 14 dagar av biståndshandläggare och teamet.

Korttidsenheten ligger i korsningen Artillerigatan och Eriksgatan på Artillerigatan 1.  

Teamet på korttidsenheten

Teamet består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef. Sjuksköterskan finns tillgänglig och blir aktuell för dig om det uppstår behov av medicinska insatser. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgänglig när träning blir aktuell, eller när det finns behov av hjälpmedel. Under vistelsen arbetar teamet enligt de riktlinjer som är  aktuella för just ditt omvårdnadsbehov.

Inför din vistelse hos oss

Vill du eller dina närstående besöka oss är ni välkomna. Kontakta vår enhetschef.

Här hittar du vår broschyr om korttidsenheten. >>
Läs mer om att ansöka >> 
 
Läs mer om avgifter >

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Korttidsenheten  
Kontakta Korttidsenheten

Enhetschef Angelique Nåvall-Palm 
0418-47 09 55
angelique.navallpalm@landskrona.se

Adress: Artillerigatans korttidsenhet
Artillerigatan 1
261 33 Landskrona

Jämför äldreboenden  
Jämför äldreboenden