Lämna synpunkt

Det är viktigt att vi får veta vad du tycker om vår verksamhet och de tjänster vi utför. Din synpunkt är därför betydelsefull och hjälper oss att bli bättre.

Vård och omsorg har en omfattande och mångsidig verksamhet där vi dagligen möter omkring 2 100 brukare. För att vi ska kunna bli ännu bättre är din synpunkt viktig oavsett om det är klagomål, beröm, förslag eller gäller något annat. 

Du kan välja mellan att:

Väljer du att inte använda formuläret kan du antingen lämna din synpunkt direkt till enhetschefen eller skicka via post. Portot är betalt.

Vill du få svar fyller du i dina kontaktuppgifter, föredrar du att vara anonym går det bra.

Hantering av synpunkter

Om du lämnat kontaktuppgifter får du svar att din synpunkt registrerats och vilket ID-nummer den tilldelats. Handläggaren kommer att kontakta dig inom 10 arbetsdagar och du får besked om hur vi kommer att hanterar din synpunkt. Har du inte lämnat kontaktuppgifter hanterar vi din synpunkt med samma prioritering.

Synpunkterna blir en offentlig handling som alla har rätt att ta del av. Detta gäller inte uppgifter som skyddas av sekretess enligt lag.

Tack för att du vill dela med dig vad du tycker om oss. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta socialt ansvarig samordnare  
Kontakta socialt ansvarig samordnare

Socialt ansvarig samordnare
Nina Nilsson
0418-47 04 65
nina.nilsson@landskrona.se