Hjälpmedel

Ibland kanske inte enbart träning hjälper dig att återfå din fysiska förmåga och då kan det vara aktuellt med hjälpmedel som underlättar din vardag. Det är Rehabgruppens fysioterapeuter och arbetsterapeuter som hjälper dig med vissa tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

Det är omsorgsförvaltningen i Landskrona stad som ansvarar för hjälpmedel som underlättar i din vardag vid personlig vård, hushållsgöromål, förflyttningar, överflyttningar med mera.

Region Skåne handlägger elektriska rullstolar, syn-, hörsel- och vissa kommunikationshjälpmedel, ortopedtekniska-, kosmetiska- och medicinska behandlingshjälpmedel. 

Utprovning och utlåning av hjälpmedel

Rehabgruppen utreder dina behov av hjälpmedel och hjälper dig att prova ut och anpassa dem till dina förutsättningar. Rehabgruppen når du via Landskrona stads växel 0418-47 00 00.

När du fått ett hjälpmedel utprovat, beställs detta från vår hjälpmedelsverksamhet, Kommunförbundet Medelpunkten i Helsingborg. Det är elva kommuner i nordvästra Skåne som får hjälpmedel och servicetjänster från Medelpunkten.

Rehabgruppen har inget eget lager av hjälpmedel i Landskrona. Det finns dock ett fåtal hjälpmedel i lager för icke planerade hemgångar från sjukhus eller icke planerade operationer.

Vet du att du ska genomgå en operation och har behov av hjälpmedel efter denna, vill vi att du hör av dig senast tio dagar innan planerad operation. Vi kommer då att se till att de hjälpmedel som du behöver låna finns hemma när du behöver dem.

När hjälpmedel ska återlämnas är det till Rehabgruppen du ska vända dig, likaså om de går sönder eller om du får problem med ditt hjälpmedel.

Tillfälligt behov av hjälpmedel

Om du har ett tillfälligt behov av hjälpmedel under till exempel en helg eller resa kan du hyra hjälpmedel från Hjälpmedelsteknik Syd, Lomma, 040-41 07 80.

Mindre hjälpmedel

Hjälpmedel som kostar under 260 kronor köper du själv, som exempel: 

  • kryckkäpp
  • griptång eller enklare dyna

Vänd dig till Daglig verksamhet, Parkgatan 12, öppet vardagar. 

Hjälpmedel för dig som vistas tillfälligt i Landskrona

Om du tillfälligt vistas i Landskrona och inte kan ta med dina hjälpmedel ber vi dig kontakta företag som hyr ut hjälpmedel. De finns bland annat i Helsingborg och Lomma.

Finns det frågor är du välkomna att kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut som du når via Landskrona Stads växel 0418-47 00 00. 

Återlämning av lånade hjälpmedel

När du inte längre behöver det hjälpmedel som du lånat av oss lämnar du tillbaka det.

Vi tar emot hjälpmedel tisdagar mellan 15.00 och 16.30 eller på överenskommen tid. Adressen är Artillerigatan 3.  

Om inte hjälpmedel återlämnas kommer vi att fakturera dig restvärdet.  

Återanvändning

Landskrona stad strävar efter en hållbar utveckling och ett kretsloppssamhälle, vilket innebär att vi återanvänder alla hjälpmedel som har samma funktion som ett nytt hjälpmedel.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta rehabiliteringsgruppen  
Kontakta rehabiliteringsgruppen

Enhetschef
Ulrika Hjort
0418-47 39 75
ulrika.hjort@landskrona.se