Tandvård – för dig som har stort omvårdnadsbehov i ditt dagliga liv

För att förbättra munhälsan hos sjuka och äldre erbjuder Region Skåne avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård. Du kan även få nödvändig tandvård mot samma besöksavgift som i hälso- och sjukvården.

Om du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får du ett erbjudande om munhälsobedömning. Du kan också få ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård.

Enligt tandvårdslagen har du rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård om du har:

  • omsorg av kommunen genom särskilt boende
  • omfattande hälso- och sjukvård i egen bostad
  • omsorg och stöd enligt (LSS), genom särskilda boendeformer, i egen bostad eller i daglig verksamhet
  • omsorg av kommunen i egen bostad eller har funktionsnedsättning på grund av allvarlig och långvarig psykisk sjukdom

Munhälsobedömning

Du kan bli erbjuden ett årligt hembesök för bedömning av munhälsan. Du kan tacka ja eller nej till hembesöket, men inte välja vem som ska utföra den. Om du tackar nej har du rätt att ändra dig och få den gjord vid ett senare tillfälle. Den som gör munhälsobedömningen kan också erbjuda behandling, om du inte vet vilken tandklinik du ska välja.

Munhälsobedömningen är alltid kostnadsfri

Nödvändig tandvård och tandvårdskort

Det finns flera former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Av dessa är det tandvårdsstödet "Nödvändig tandvård" som kommunen medverkar i. Om du uppfyller kraven för nödvändig tandvård får du ett tandvårdskort som du ska visa upp på tandkliniken.

Ett intyg om rätt att få nödvändig tandvård utfärdas av handläggare på myndighetsenheten.

Vad kostar nödvändig tandvård?

Du betalar samma besöksavgift som i hälso- och sjukvården. Avgifterna räknas in i högkostnadsskyddet. Om du får ett frikort, så gäller detta både i sjukvården och för den nödvändiga tandvården.

Läs om tandvård för dig med stort omvårdnadsbehov på vårdguiden 1177 >>

Övrig tandvård

Information om all tandvård hittar du på vårdguiden 1177 >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Myndighetsenheten  
Kontakta Myndighetsenheten

Mottagartelefon

0418-47 09 88

Telefontid:
Tisdag 13.00-14.00 (v. 23 11.00-12.00)
Onsdag 13.00-15.00
Torsdag 09.00-11.00

myndighetsenheten.oms@landskrona.se

 

Myndighetschef

Tf. Mathilda Olsson
0418-47 04 20
mathilda.a.olsson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Monika Torkar