Kvalitet inom omsorgen

Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet, vilket ställer stora krav på rättssäkerhet, likvärdighet och tillgänglighet. Omsorgsförvaltningen i Landskrona stad arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom verksamheterna.

Alla medarbetare inom socialtjänsten arbetar utifrån Landskrona stads gemensamma värdegrund BRA (Bemötande, Resultat och Ansvar). Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt är avgörande för att uppnå hög kvalitet i omsorgsförvaltningens verksamheter.

Utveckling och ständiga förbättringar

Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi på många sätt för att säkerställa kvaliteten och utveckla verksamheterna. En del av kvalitetsarbetet bygger på olika uppföljningssystem som ger underlag för förbättringar och kontinuerlig utveckling.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

0418-47 00 00

Medicinskt ansvarig rehabilitering

Annika Cederwall
0418-47 39 60
annika.cederwall@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare

Nina Nilsson
0418-47 04 65
nina.nilsson@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare

Anna Norrman
0418-47 30 46
anna.norrman@landskrona.se

Senast uppdaterad av Ulf Fredriksson