Brukarundersökning

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar därför övrigt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar för att visa de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Enkätundersökningen går ut till alla över 65 år som har hjälp från hemvård i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. 

Brukarundersökningen är ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta område hemvård  
Kontakta område hemvård

Verksamhetsutvecklare

Therese Achiniotis
0418-47 34 72
therese.achiniotis@landskrona.se

Kontakta område boende och hälsa  
Kontakta område boende och hälsa

Verksamhetsutvecklare

Corinna Reitzig
0418-47 03 98
corinna.reitzig@landskrona.se

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Verksamhetsutvecklare

My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se

Senast uppdaterad av My Erdfelt