Brukarundersökning

Brukarundersökning är ett viktigt verktyg för att få reda på hur du upplever stödet du får i verksamheten. Det ger underlag för förbättringar och kompletterar därför övrigt kvalitetsarbete.

Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar för att visa de äldres uppfattning om äldreomsorgen. Enkätundersökningen gick ut till alla över 65 år som har hjälp från hemvård i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. 

Brukarundersökningen är ett ett viktigt verktyg för kvalitetsarbetet i staden och för verksamheternas utvecklingsarbete.

Område Hemvård

Resultat brukarundersökning hemvård Landskrona 2017 (öppnas i nytt fönster)

Resultat brukarundersökning hemvård Landskrona 2016 (öppnas i nytt fönster)

Resultat brukarundersökning hemvård Landskrona 2015 (öppnas i nytt fönster)

Område Boende och Hälsa

Resultat brukarundersökning särskilt boende Landskrona 2017 (öppnas i nytt fönster)

Resultat brukarundersökning särskilt boende Landskrona 2016 (öppnas i nytt fönster)

Resultat brukarundersökning särskilt boende Landskrona 2015 (öppnas i nytt fönster)

Område Stöd och Service

Område stöd och service som erbjuder stöd till vuxna med funktionsnedsättning genomför brukarundersökningar varje år. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Område Hemvård  
Kontakta Område Hemvård

Verksamhetsutvecklare
Ida Banck
0418-47 34 72
ida.banck@landskrona.se

Kontakta Område Boende och Hälsa  
Kontakta Område Boende och Hälsa

Verksamhetsutvecklare
Corinna Reitzig
0418-47 03 98
corinna.reitzig@landskrona.se

Kontakta område stöd och service  
Kontakta område stöd och service

Verksamhetsutvecklare
My Erdfelt
0418-47 03 38
my.erdfelt@landskrona.se