Värdighetsgarantier

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg. Den innebär att all personal i äldreomsorgen ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna är vårt löfte till dig som får hjälp från äldreomsorgen. Målet med värdighetsgarantierna är att höja kvalitén och att ge dig ett gott liv.

Värdighetsgarantier inom hemvården

Värdighetsgarantierna för Hemvården handlar om trygghet och delaktighet för dig som får hjälp i hemmet.

Trygghet

 • Vid alla hembesök visar vi som jobbar inom vård och omsorg legitimation utan att du behöver be om detta.
 • Du får en kontaktman ur personalgruppen som har ett särskilt ansvar för att du ska känna dig trygg med den hjälp du får. 
 • Om det är någon annan än för dig känd personal som kommer vid planerade insatser meddelar vi dig i förväg.

Delaktighet

 • Inom 2 veckor efter att hjälpen har startat kommer kontaktmannen tillsammans med dig att skriva en genomförandeplan om hur du vill att dina behov och önskemål tillgodoses. 
 • Din kontaktman avsätter tid för att prata med dig minst en gång i månaden för att stämma av ditt aktuella hjälpbehov och vid behov uppdatera din genomförandeplan.

Värdighetsgarantier för äldreboende 

Individuella önskemål och behov

 • Vi erbjuder dig besök av kontakman före inflyttning.
 • Vi gör tillsammans en planering, i form av ett kontrakt med dig, om hur dina behov och önskemål ska tillgodoses.
 • Var 6:e månad följer vi upp med dig hur du upplevt vården och omsorgen.

Meningsfull dag

 • Gemensamma aktiviteter erbjuds dagligen inom äldreboendet.
 • Vi erbjuder dig individuell tid med kontaktman minst en timme/vecka.
 • Vi erbjuder dig promenad minst en gång/vecka.

Måltidsglädje

 • Vi erbjuder valmöjligheter kring meny (veckans alternativa rätter, vegetarisk kost samt specialkost. Möjlighet finns också att välja mellan potatis, potatismos, ris eller pasta till maten).
 • Personalen sitter med för att ge stöd och sällskap.
 • Till helger dukar vi extra fint och erbjuder helgmeny.

Trygghet

 • Vi informerar dig om personalförändringar.
 • All personal ges en introduktion genom bredvidgång samt utbildning om värdegrund, rutiner och arbetsmetodik.
 • Personal på demensenheter får stöd i arbetet genom regelbunden vägledning/handledning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta omsorgsförvaltningen  
Kontakta omsorgsförvaltningen

Områdeschef Område Hemvård
Mica Bodic
0418-47 03 90
mica.bodic@landskrona.se

Områdeschef Område Boende och Hälsa
Eva-Lotta Nydahl 
0418-47 03 35
eva-lotta.nydahl@landskrona.se

 

Senast uppdaterad av Anna Söderquist