Övriga kontakter

Förvaltningschef

Håkan Strömberg
0418-47 49 94
hakan.stromberg@landskrona.se

Uppdragschef (upphandlingar, Myndighetsenheten, IT- och utveckling)

Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se


Områdeschef särskilda boenden, hemvård och hemsjukvård

Eva-Lotta Nydahl
0418-47 03 35
eva-lotta.nydahl@landskrona.se


Områdeschef område stöd och service (LSS)

Michael Mårtenson
0418-47 03 19
michael.martenson@landskrona.se


Ekonomichef omsorgsförvaltningen

Johan Collijn
0418-47 38 37
johan.collijn@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av My Erdfelt