Sjukvård, rehabilitering och tandvård

Om du på grund av sjukdom eller skada inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård. Beroende på ditt behov blir du erbjuden hemsjukvård, rehabilitering, habilitering eller hjälpmedel.

I omsorgsförvaltningen är det distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som hjälper dig.

Kommunal hälso- och sjukvård kan till exempel omfatta:

  • hjälp med mediciner, provtagning och såromläggning
  • utprovning av hjälpmedel
  • träning i att klara din personliga hygien
  • gång- och trappträning

Beroende på din inkomst och omvårdnadsbehov betalar du en avgift.

Kvalitet

I omsorgsförvaltningen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, medicinskt ansvarig för rehabilitering MAR och socialt ansvarig samordnare SAS, som tar fram riktlinjer och rutiner för att vi ska erbjuda dig hög kvalitet och säker vård och omsorg. Här kan du läsa mer om kvalitet inom omsorgen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktuppgifter  
Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ulrica Strandeus
0418-47 03 70
ulrica.strandeus@landskrona.se

Medicinskt ansvarig rehabilitering
Annika Cederwall
0418-47 39 60
annika.cederwall@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Anna Norrman 
0418-47 30 46
anna.norrman@landskrona.se

Socialt ansvarig samordnare
Nina Nilsson
0418-47 04 65
nina.nilsson@landskrona.se

Sök kontakter via gaturegistret  
Sök kontakter via gaturegistret